fbpx
+34 605 630 328 [email protected]

Les conseqüències d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat i com acollir-se a aquest tràmit.

Al meu despatx arriben persones desesperades per la seva situació econòmica i per extensió la seva situació familiar i social; tots ells tenen un factor comú, la seva preocupació per les conseqüències de la Llei de la Segona Oportunitat.

“Venen a veure’m escèptics, no es creuen això que ‘hi ha una Llei perquè et perdonin els deutes’ …i gairebé tots ells ja han intentat un refinançament, és a dir per a gairebé tots ells la seva prioritat era ( i és ) PAGAR, van buscar refinançaments que englobessin el seu deute sota una única quota, van demanar ajuda a amics i família… I finalment ja només els queda veure què és això que et PUGUIN PERDONAR ELS DEUTES.”

Molts dels meus clients “capegen” les despeses bàsiques de la unitat familiar per a poder pagar als creditors, així, un mes no paguen la llum per a pagar al banc o a la financera, un altre mes paguen la llum endarrerida però no paguen el gas o demanen a l’amo que els de marge per a pagar el lloguer….tot això per a aconseguir anar pagant als creditors (bancs, financeres…) però no no enganyem perquè totes aquestes “solucions” demostren directament que la situació dels meus clients és insolvència.

Sí, són persones insolvents perquè no poden fer front a les seves necessitats alhora que satisfer els seus deutes i aquesta LLEI és PER A PERSONES INSOLVENTS; per tant, el primer que cal entendre és que una persona que s’acull a aquest procediment ha de deixar de pagar, de preocupar-se pels pagaments i deixar d’atendre les insistents anomenades dels creditors.

Alguns dels meus clients s’escandalitzen. Creuen que els estic intentant vendre alguna cosa, fins i tot hi ha qui diu que no pot deixar de pagar.

A ells només els dic que la Llei s’encarregarà de canalitzar el seu deute pendent.

La persona que s’ha acollit a aquesta Llei ja no pot continuar pagant, no pot continuar negociant pel seu compte amb els creditors i no pot continuar generant més deute. Els creditors tampoc podran continuar cobrant al client, ni instant-li a posar-se al corrent de pagaments, ni cridar-li per a proposar-li nous acords o refinançaments.

L’esperit d’aquesta Llei és restaurar l’economia de la societat.

Podran facilitar al mediador concursal una adreça electrònica perquè aquest els practiqui quantes comunicacions siguin necessàries o convenients, produint plens efectes les que es remetin a l’adreça facilitada.

Les comunicacions es faran a través del Mediador Concursal.
Durant el termini de negociació de l’acord extrajudicial de pagaments i respecte als crèdits que poguessin veure’s afectats per aquest, se suspendrà la meritació d’interessos de conformitat amb el que es disposa per l’article 59. El deute no continuarà generant interessos.

És important que el deutor conegui aquest article de la Llei, el qual li protegeix enfront de l’assetjament i enderrocament al qual li sotmeten els creditors i conegui de primera mà les conseqüències de la Llei de la Segona Oportunitat.

Als meus clients els dic:

“No és la vostra decisió deixar de pagar, no és la meva decisió que deixeu de pagar, és el que diu la Llei.»

Patricia Gómez, assessora de GL assessoria legal


L’esperit d’aquesta Llei és restaurar l’economia de la societat. Les persones endeutades no poden contribuir a l’economia perquè no generen demanda.

Això no és un regal, aquesta Llei és una de les més brillants estratègies per a aconseguir que els diners torni a fluir en la societat.

Una família ofegada econòmicament no pot generar demanda de productes i per tant no es genera oferta.

Si no hi ha augment de demanda, no hi ha necessitat d’augment de producció, no es genera ocupació. I si cau la demanda, augmenta l’atur.

En una societat tots hem d’aportar i suportar però acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat us portaran a la llibertat financera