fbpx
+34 605 630 328 [email protected]

Tal com podeu veure a continuació, fa 3 dies, en una coneguda xarxa social, algú va publicar una demanda d’auxili.

Aquesta persona s’havia vist embolicada en una sèrie de deutes, la situació habitual de desesperació que ens porta a buscar solucions inadequades per a finalment trobar-se en insolvència total.

Aquesta persona només demana treball, necessita desesperadament treball per a generar ingressos i tirar endavant, no obstant això, us puc garantir que dels centenars de comentaris que va generar la seva publicació, un percentatge va ser de crítica i escarn.

Per què us explico tot això? Doncs perquè vull que entengueu que els deutes tenen solució i aquesta mai passa per generar més deute, sinó que la solució és beneficiar-se de les eines correctes i legals.La Llei de la Segona Oportunitat va néixer per a reflotar l’economia.

No és una mesura de caritat, ni un menyspreu als creditors.

No és una Llei per a emparar al morós sinó per a aconseguir que les persones “puguin veure’s alliberades d’una llosa de deute que d’una altra forma mai podran satisfer”, això no ho dic jo, no és una interpretació sinó que és el text literal que es va publicar en el BOE, Llei de la Segona Oportunitat, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-2109

Així doncs, com funciona la Llei de la SEGONA OPORTUNITAT ?

La Llei és un procediment asèptic, net, que gira entorn de la figura del Deutor de bona Fé, és a dir aquell que:

NO HAVER ESTAT DECLARAT CULPABLE prèviament en concurs de creditors.
NO HAVER ESTAT CONDEMNAT EN SENTÈNCIA FERMA per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la hisenda pública i la seguretat social, o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració del concurs.
QUE, reunint els requisits necessaris, HAGI CELEBRAT o, almenys, intentat celebrar UN ACORD EXTRA-JUDICIAL DE PAGAMENT.
QUE HAGI SATISFET EN LA SEVA INTEGRITAT ELS CRÈDITS CONTRA LA MASSA, i els crèdits concursals privilegiats i, si no hagués intentat un acord extra-judicial de pagaments previ.
QUE ACCEPTI SOTMETRE’S A UN PLA DE PAGAMENTS adaptat a la seva situació. Que hagi col·laborat, sense incomplir les obligacions precises a aquest efecte.
QUE NO HAGI ESTAT EXONERAT, és a dir, que no s’hagi acollit als beneficis d’aquesta llei en els últims deu anys. Que no hagi rebutjat una oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat en els quatre anys anteriors en la declaració de concurs.

Finalment, acceptar que l’obtenció d’aquest benefici es farà constar en el registre públic concursal, per un termini de cinc anys. I sempre que els deutes no superin els cinc milions d’euros.

No t’amaguis, no deixis que la crítica de la societat et faci sentir vergonya perquè si tu ets un DEUTOR DE BONA FÉ, tens dret al fet que la LLEI s’apliqui i aconseguir així solucionar la teva situació…i saps què? si tu economia millora, millora la societat!

No estàs sol!