fbpx
+34 605 630 328 info@glasesorialegal.comPOLÍTICA DE PRIVACITAT

Identidad del responsable: PATEMURI, SLU

Identitat del responsable: PATEMURI, SLU

Nom de domini: www.glasesorialegal.com

Nom comercial: GL ASESORIA LEGAL

NIF/CIF: B67448142

Adreça: Carrer Cirerer, 4 Castellar del Vallés (Barcelona).

Correu electrònic: info@glasesorialegal.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 46937, Foli 5, Fulla B535796.

PATEMURI, SLU assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix també amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés i ús de la pàgina web

Els usuaris poden accedir de manera gratuïta i lliure a la pàgina web.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a PATEMURI, SLU. o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a PATEMURI, SLU qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

PATEMURI, SLU es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància a tots els usuaris., per això, el responsable del tractament, no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats al responsable del tractament en aquest sentit.

La utilització de la pàgina web de PATEMURI, SLU per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació de serveis que el responsable del tractament posa a la seva disposició en aquesta pàgina web a l’interessat, conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició de tots els nostres usuaris per PATEMURI, SLU com a informació pròpia o, en el seu cas, de tercers, per això el responsable del tractament posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PATEMURI, SLU o tercers puguin sofrir a conseqüència de l’incompliment o del mal ús de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin aplicable.

PATEMURI, SLU no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació i responsabilitat de PATEMURI, SLU de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, que pugui afectar.

PATEMURI, SLU no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error o inutilitat d’aquests.

Modificacions


PATEMURI, SLU es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, sense previ avís de totes les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, enllaços i altres continguts audiovisuals així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de PATEMURI, SLU o, en el seu cas, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de PATEMURI, SLU o de tercers.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebuts dels usuaris seran tractats de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualsevol altra norma vigent o que en el futur pugui promulgar-se sobre la matèria.

El responsable del tractament es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, salvo amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, el responsable del tractament, es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, conforme el que es preveu en l’article 32 del RGPD.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

  • Gestió dels serveis contractats i realització de encuentas d’opinió i satisfacció.
  • Enviament de comunicacions comercials i promocionals.

Quina és la legimitación del tractament de les seves dades?

  • Relació contractual entre PATEMURI, SLU i l’usuari en el moment de l’execució del servei contractat. Per a dur a terme el servei contractat és obligatori que ens faciliti les dades personals i econòmiques que se’ls demanin. Si no ens faciliten les seves dades personals, no es podrà executar el servei contratato.
  • El seu consentiment és lliure, especifico, informat i inequívoc.

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades per PATEMURI, SLU així com als col·laboradors per a execució del servei pel qual ha estat contractat, entre ells es troben, advocats, procuradors, administradors concursals, i altres ens o organismes oficials competents per a l’execució del treball encomanat, així com a l’entitats o organismes en els quals existeixi una obligació legal. No es realitzaran transferències internacionals sense que hi hagi consentiment previ per part de l’interessat.

Durant quant temps es conservaran les seves dades personals?

Les dades personals que ens han facilitat, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament o quan sigui necessari conservar-les per raons d’obligació legal. Quan la conservació no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de seguretat apropiades per a garantir la seudonimización de les dades o la seva destrucció total.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
  • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades.
  • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de les dades.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es)
  • L’interessat pot exercir els seus drets dirigint-se a:

PATEMURI, SLU

C/ Cirerer, 4 (08211 Castellar del Vallés-Barcelona)

Email:  info@glasesorialegal.com

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i PATEMURI, SLU es comprometen a sotmetre’s als jutjats que resultin competents.